Zaznacz stronę

Na czym polega szkolenie BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Jaka jest nasza oferta szkolenia bhp?

Przeprowadzamy szkolenia dla pracodawcy i osób na stanowiskach robotniczych. Dysponujemy salą wykładową. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta (bez dodatkowych opłat).

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Wstępne:

 • instruktaż ogólny (obowiązek przeprowadzenia przed przystąpieniem pracownika do pracy)

2. Okresowe dla:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (obowiązek przeprowadzania co 3 lata )
 • Pracowników administracyjno-biurowych (obowiązek przeprowadzania co 6 lat)
 • Osób kierujących pracownikami (obowiązek przeprowadzenia co 5 lat)
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmują:

 • instruktarz w ramach szkolenia wstępnego i okresowego bhp
 • szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest przeznaczane dla pracowników wyznaczonych do wykonywania tych zadań zgodnie z artykułem 209.1 Kodeksu Pracy i prowadzone są przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązanie jest powierzenia zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W RAMACH STAŁEJ OBSŁUGI ZAPEWNIAMY:
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
 • Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
 • Opracowywanie instrukcji bhp
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Prowadzenie postępowania powypadkowego, oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa
 • Pomoc w zakresie doboru odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej, oraz wiele innych działań mających na celu zapewnienie firmie kompleksową obsługę bhp i ppoż.

Przejdź na stronę główną aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń bhp