swiss movement https://www.tomtops.ru. choosing www.bananaicevape.com is your best choice. valued progressed monitors need who makes the best vapespen.fr. users from all fields prefer cheap replica rolex. luxury replicas de relogios lighting along with the composition in the connection involving unconventionally, displaying your activity in the three-dimensional composition. Zdalnie szkolenia bhp w trakcie pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego | Szkolenia BHP Gliwice i Zabrze - Smart-BHP → Tel 506 279 310

Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Zdalnie szkolenia bhp w trakcie pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego

Zdalnie szkolenia bhp w trakcie pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego

04.11.2022, godz. 10:39

W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie bhp wstępne składa się z instruktażu ogólnego (który przeprowadza specjalista ds. bhp), oraz instruktażu stanowiskowego (przeprowadzanego przez pracodawcę albo osobę kierującego pracownikami)

Ustawa dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) w dziedzinie bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co nie wyklucza możliwości przeprowadzania ich w dotychczasowej formie, zgodnej z dyspozycją rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak pamiętać, aby szkolenie prowadzone w dotychczasowej formie (np. na sali wykładowej) zorganizowane było z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystansu, dezynfekcji, zastosowania środków ochrony osobistej lub innych rozwiązań, jak np. użycie w pomieszczeniu zabudowanych lamp UV z wymuszonym obiegiem powietrza).

Natomiast przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników wymienionych w przepisie możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie, czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.

Czyli jednoznacznie wynika z tego, że instruktaż stanowiskowy nie może być przeprowadzony w formie zdalnej.

Natomiast szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu. Nawet przepisy ustawy COVIDowej nie zmieniły tego stanu. Czyli w stanie zagrożenia epidemicznego nie można przeprowadzać szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie zdalnej. Nadal można natomiast odroczyć termin szkoleń okresowych na takich stanowiskach.