Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Szkolenie bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych przy pracy zdalnej

Szkolenie bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych przy pracy zdalnej

18.11.2023, godz. 11:55

W związku nowelizacją przepisów czy jeśli ktoś pracuje zdalnie (nie dotyczy to pracy okazjonalnej) to wtedy musi przechodzić szkolenie okresowe BHP (pomimo tego, że jest pracownikiem administracyjno-biurowym), a pracodawca nie jest zakwalifikowany do wyższej niż 3 grupy ryzyka?

Zgodnie z art. 6731 § 3 Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej - w przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przepisu art. 2373 § 22 nie stosuje się. Powyższe oznacza (i tak czytamy w uzasadnieniu do zmiany przepisów K.p. w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej), że w przypadku, gdy pracownik pracuje zdalnie na stanowisku administracyjno-biurowym, to nie ma zwolnienia z okresowych szkoleń w dziedzinie bhp. Zwolnienie takie będzie nadal obowiązywało ale w przypadku pracowników administracyjno-biurowych pracujących na terenie pracodawcy, gdy nie znajduje się w grupie przeważającej działalności gospodarczej dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.