Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Szkolenia bhp na stanowiskach robotniczych - jak często?

Szkolenia bhp na stanowiskach robotniczych - jak często?

04.11.2022, godz. 10:13

Szkolenie okresowe bhp pracowników na stanowiskach robotniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lat, ale w pewnych przypadkach szkolenia bhp muszą być przeprowadzane częściej tj. nie rzadziej niż co roku, w jakich przypadkach?

Otóż wtedy, gdy pracownik pracuje na stanowisku robotniczym, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

 1. prace określone w ogólnych przepisach bhp (rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) jako szczególnie niebezpieczne, ogólne przepisy bhp do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczają:
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości;
 2. prace określone jako szczególnie niebezpieczne w branżowych przepisach dotyczących bhp,
 3. określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
 4. inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez praco dawcę za szczególnie niebezpieczne.