Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Które szkolenia bhp mogą być przeprowadzane zdalnie ?

Które szkolenia bhp mogą być przeprowadzane zdalnie ?

18.10.2023, godz. 12:20

Często pojawiają się u pracodawców wątpliwości czy wszystkie szkolenia bhp można przeprowadzać w formie zdanej (samokształcenia kierowanego).

Otóż nie, szkolenie wstępne bhp , czyli instruktaż ogólny (przeprowadzany przez specjalistę bhp) jak i  instruktaż stanowiskowy (przeprowadzany przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę) nie może być przeprowadzony w formie zdalnej niezależnie od stanowiska które pracownik zajmuje. Natomiast przy szkoleniach okresowych bhp forma szkolenia zależy od stanowiska pracownika i tutaj dopuszczalne jest przeprowadzenie szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego dla:

·         pracowników administracyjno-biurowych

·         pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

·         pracowników inżynieryjno -technicznych

·         pracowników służby bhp

Dla wymienionych stanowisk dopuszczalna jest także forma osobistego przeprowadzenia szkolenia w formie seminarium czy kursu i to pracodawca decyduje jaka forma szkolenia będzie stosowana.

Szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych nie mogą być przeprowadzane w formie zdalnej (samokształcenia kierowanego) – jedyna dopuszczalna forma to instruktaż.