Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Kiedy należy zgłosić wypadek w pracy do PIP i prokuratora.

Kiedy należy zgłosić wypadek w pracy do PIP i prokuratora.

04.11.2022, godz. 10:37

Często na szkoleniach bhp pojawia się pytanie pracodawców czy każdy wypadek przy pracy trzeba zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora. Otóż nie, obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora tylko wypadku ciężkiego, śmiertelnego oraz zbiorowego.

Wypadek śmiertelny

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.

Ciężki wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) - za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) - za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Należy tutaj podkreślić, że niezgłoszenie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wiąże się z poważnym konsekwencjami dla pracodawcy. Co grozi za niezgłoszenie wypadku w pracy? Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą. W myśl Art. 221. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub nie sporządza albo nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Żeby zobrazować jaką cześć wszystkich wypadków stanowią wypadki ciężkie i śmiertelne należy spojrzeć na statystykę za rok 2021. W 2021 roku zgłoszono prawie 69 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3 % w wypadkach ciężkich – 0,5 % .