Zaznacz stronę

SZEROKA OFERTA SMART-BHP

Szeroka oferta Smart-BHP kierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych zarówno tych które potrzebują pomocy doraźnej w zakresie bhp, jak i tych które zatrudniają powyżej 100 pracowników i w przedsiębiorstwach tych pracodawcy są zobowiązania stworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

PEŁEN OUTSOURCING

Zapewniamy pełen outsourcing w zakresie bhp stanowiący bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie obowiązku pracodawców dotyczącego utworzenia służby bhp.

SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ BHP

Zapewniamy szeroki wachlarz szkoleń bhp organizowanych u klienta, w siedzibie firmy lub podczas wyjazdów szkoleniowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia spotkania na którym szczegółowo przedstawimy ofertę i dobierzemy odpowiednie usługi.

SZEROKA OFERTA SMARTBHP

Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz bogate doświadczenie pozwala nam utrzymać wysoki poziom świadczonych usług, oraz elastyczne podejście do klienta.

GDZIE ŚWIADCZYMY USŁUGI?

Szkolenia BHP świadczymy w  Gliwicach, Zabrzu i okolicach.

OFERTA

Poniżej przedstawiamy kompleks proponowanych usług.

SZKOLENIE BHP

Przeprowadzamy szkolenia dla pracodawcy i osób na stanowiskach robotniczych. Dysponujemy salą wykładową. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta (bez dodatkowych opłat).

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Szkolenie BHP wstępne:

 • instruktaż ogólny (obowiązek przeprowadzenia przed przystąpieniem pracownika do pracy)

2. Szkolenie BHP okresowe dla:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (obowiązek przeprowadzania co 3 lata )
 • Pracowników administracyjno-biurowych (obowiązek przeprowadzania co 6 lat)
 • Osób kierujących pracownikami (obowiązek przeprowadzenia co 5 lat)
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmują:

 • instruktarz w ramach szkolenia wstępnego i okresowego bhp
 • szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest przeznaczane dla pracowników wyznaczonych do wykonywania tych zadań zgodnie z artykułem 209.1 Kodeksu Pracy i prowadzone są przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązanie jest powierzenia zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W RAMACH STAŁEJ OBSŁUGI ZAPEWNIAMY:
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
 • Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
 • Opracowywanie instrukcji bhp
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Prowadzenie postępowania powypadkowego, oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa
 • Pomoc w zakresie doboru odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej, oraz wiele innych działań mających na celu zapewnienie firmie kompleksową obsługę bhp i ppoż.

CENNIK

Poniżej prezentujemy cennik naszych usług

Rodzaj usługiCena netto
Szkolenie BHP; instruktaż ogólnyod 30,00/osoba
Szkolenie BHP pracodawcy/kierujący pracownikami / okresoweod 100,00/osoba
Szkolenie BHP pracowników / okresoweod 40,00/osoba
Opracowanie oceny ryzyka zawodowegood 90,00/stanowisko
Opracowanie instrukcji stanowiskowychod 50,00/szt.
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostkiod 90,00
Udział w pracach zespołu powypadkowegood 200,00
Instrukcje bhpod 50,00
Stała obsługa BHP zakładów pracyod 150,00 zł za miesiąc
Rejestr wypadków20,00
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe20,00
Opracowanie tabeli przydziału odzieżyod 70,00

BLOG

Służba BHP – jakie ma cele?

Służba BHP to specyficzny „organ” firmy, którego zadaniem jest szeroko rozumiane nadzorowanie wszystkich tych aspektów działalności, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce zakres obowiązków, choć ustawowo tożsamy w każdej sytuacji, zależy od... czytaj dalej

Szkolenie BHP Gliwice Zabrze i okolice.

Na czym polega szkolenie BHP? Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W... czytaj dalej

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia okresowe bhp ?
Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami zgodnie z art. 23711a Kp., biorąc pod uwagę rodzaj oraz warunki wykonywania prac na określonych stanowiskach. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia zdrowia lub wypadkowe – nie rzadziej niż raz na rok. Natomiast szkolenie pozostałych osób objętych szkoleniem okresowym powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych, dla których częstotliwość szkoleń okresowych określono nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp?
Przepisy rozdziału VIII Kodeksu pracy, a szczególności art. 2373 oraz wydanego na podstawie delegacji art. 2375 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zobowiązany jest nie tylko zapewnić przeszkolenie wstępne pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale również prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Od tej ogólnej zasady istnieje jeden wyjątek – mianowicie szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Po jakim czasie od rozpoczęcia pracy należy przeprowadzić szkolenia okresowe bhp?
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach pracodawcy, kierownika, przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

KONTAKT

Jeżeli masz jakieś pytania lub jesteś zainteresowany współpracą zadzwoń.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Centrum Doradczo-Szkoleniowe Smart BHP

ul. Ossolińskich 58

44-113, Gliwice

tel: 506 279 310

mail: smart-bhp@wp.pl

15 + 10 =